چشم انداز مرکز رنو پلاس:

ما همواره به کیفیت رانندگی در خودروی شما می اندیشیم و از اینکه توانسته ایم یکه تاز در کشور به سمت قله در این مسیر پر فراز و نشیب گام برداریم احساس سربلندی می کنیم و از شما ممنونیم که با انرژی بالای خودتان ما را در این راه یاری می کنید.

مرکر رنو پلاس امیدوار است با ساخت آپشن های جدید و بالا بردن کیفیت رانندگی شما ، کمی از محبت بی دریغ شما مشتریان گرامی را جبران کند.

مرکز تخصصی رنوپلاس که زیر مجموعه مرکز آپشن پلاس میباشد فعالیت خود را به تازگی در زمینه آپشن های رنو آغاز کرده.

فعالیت این مرکز به صورت تخصصی فقط روی آپشن های رنو بوده و متمرکز بر دانش روز، مسیر طراحی و ساخت آپشن را پیش گرفته است.

از شاهکارهای این مرکز می توان به طراحی و ساخت برد فعالگر آپشن های رنو تلیسمان و کولئوس اشاره کرد.

این مرکز متمرکز بر دانش CAN-BUS موفق به ساخت برد های الکترونیک و چیپ های حرفه ای به منظور افزایش شتاب و موازی با آن کاهش مصرف سوخت خودرو شده است.
از دیگر افتخارات این  مرکز عقد قرارداد با شرکت نگین خودرو و برخی از نمایندگی های آن شرکت به منظور راه اندازی فعال گر آپشن رنو تلیسمان و کولئوس بوده است.
همواره هدف این مجموعه تمرکز بر آپشن های خودروهای رنو بوده و به همین دلیل امیدواریم در چشم انداز خود همکاری با کمپانی رنو را داشته باشیم.